Φεστιβάλ Ηρακλείου Αττικής "Ηράκλεια 2018¨" με θέμα ¨Η γυναίκα είναι τέχνη"
Herakleia 2018 “The woman is art”
03/09/2018
21:00
Ηράκλειο Αττικής
Πάρκο Πεύκων 50
Get Direction

In the context of the Heraklion Festival of Heraklion, Attica “Herakleia 2018” with the subject “The woman is art”. Christina Golia & the band, perform concerts in swing, jazz rock, English and Greek songs from old Greek and foreign cinematic successes, honoring the woman and her contribution to art.